Förskolan

Vi är en liten familjär förskola med barn i åldrarna 1-5 år. På förskolan finns välutbildad, kompetent, erfaren och engagerad personal. Vi är tre förskollärare, två barnskötare och en kokerska som har ansvar för kök och städ.

Barnen är i fokus när vi jobbar med läroplanen. Vi ser det som en naturlig del i vår verksamhet och jobbar med att barnen ska få en förståelse för läroplanen och kännedom om vad som förväntas av både barn och personal.

Historik/föräldrakooperativ:
Kyrkdalens förskola är ett föräldrakooperativ där barn, föräldrar och pedagoger har stor möjlighet att påverka verksamheten. Kyrkdalen startade 1994 i Kyrkans regi och som sedermera gjordes om till ett föräldrakooperativ med kristen inriktning. Verksamheten på förskolan drivs av föräldrarna i form av en styrelse där även förskolechefen ingår. Övrig personal roterar på styrelsemöten så att alla får inblick och har möjlighet att påverka. Varje familj ingår i en arbetsgrupp

Kristen inriktning:
Vår förskola har kristen inriktning som innebär ett härligt samarbete med kyrkan samt att vi pratar om varför vi firar våra kristna högtider. Vi arbetar mycket med vår värdegrund och att alla människor är lika mycket värda.

Lokalen:
Lokalen har ett stort kök där vi har en kokerska som lagar mat från grunden. Hallen är rymlig och alla  barn har varsin plats med hylla. Sedan har vi tre stora rum där vi har den huvudsakliga
verksamheten. Ett rum som är inriktat på de lite yngre barnen. Där finns en klätteravdelning för grovmotorik och rörelse och en del med lekkök och ett dockskåp. Här finns också en stor ”pöl” där man kan lägga sig och läsa en bok eller leka med gosedjuren som finns där. Ett annat rum är längsta som vänder sig främst till de äldre barnen mellan 3-5 år. Där finns en pysselhörna, en bygg och kuddhörna, ett litet hus med utklädningskläder som kittlar barnens fantasi, en bondgård och oändliga möjligheter med material och leksaker som man kan bygga skapa och leka med. Längst in i lokalen har vi en målarverstad som vi använder till att skapa mycket och till olika former av tekniska och naturvetenskapliga experiment.

Öppettider:
Idag har vi öppet mellan 6.30-17.30 måndag till torsdag och 6.30-17.00 på fredagar. Förskolan har dock skyldighet att erbjuda öppettider mellan 6.30-18.30 om tillsynsbehovet finns. Vi har finns representerade i kommunens kösystem ”Hypernet” där familjer anmäler sig till om det finns intresse och vi vill att familjerna kommer och hälsar på innan de ställer sig i kön.

forskolan