Klagomålshantering

Enligt skollagen ska alla verksamheter ha rutiner för skriftliga klagomål. Du som vårdnadshavare har rätt att framföra synpunkter och lämna klagomål på verksamheten om det är något du tycker inte fungerar.

Detta ger oss en chans att förbättra verksamheten.

I första hand ska du vända dig till personalen på förskolan. Kan inte problemet lösas genom kontakt med den närmaste personalen ber vi dig kontakta förskolechefen som är ansvarig för verksamheten.

Om du inte blir nöjd med hur ärendet behandlats ska du vända dig till någon i  styrelsen som har det övergripande ansvaret för förskolan.

Du kan framföra klagomålet skriftligen på särskíld blankett som finns att ladda ner på vår hemsida eller att hämta på avdelningen. Om du lämnar ett skriftligt klagomål kommer vi att behandla det och återkomma till dig skriftligen.

Blankett_för_klagomal

Blanketten mailar du till någon i styrelsen eller skickar till:

Kyrkdalens Förskola
Prästvägen Församlingsgården
Box 8043
300 08 Halmstad