Kooperativet

Kyrkdalens förskola är ett föräldrakooperativ. Det betyder att det är föräldrarna tillsammans som driver förskolan. Personalen är anställda av föräldrakooperativet. Vi har en styrelse som består av föräldrar och personal.

Styrelsen 2016

  • Ordförande – Sebastian Heiner
  • Vice ordförande Jenny Wiemo
  • Sekreterare – Emilie Wahrenberg
  • Ekonomiansvarig – Daniel Uhrberg
  • Informationsansvarig Linda Kronholm
  • Personalansvarig Mathias Jardner
  • Ledarmot (personal) Åsa Aronsson
  • Personalrepresentant (roterande)
  • Suppleant – Anja Thiel
  • Suppleant – Rebecca Wattmanred5

Vad innebär det då att ha sitt/ sina barn på ett föräldrakooperativ? Jo, det innebär att man får större insyn i verksamheten, man har stora möjligheter att påverka delar av verksamheten.
Man får ta del av en väldigt trevlig gemenskap.

DSC01129

För att få verksamheten att fungera hjälps vi åt med lite olika saker bl.a. så städar varje familj  förskolan 3-4 gånger per år enligt ett rullande schema. Sen hjälps alla åt om man behöver fixa något
på förskolan t.ex. måla om, sätta upp en hylla m.m.

Vi brukar ordna trevliga utflykter eller resor med förskolan. Vi har bl.a. varit på Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby, hälsat på Gubben Pettson och Findus på Ängelholms hembygdspark, vi har hyrt Laholms badhus och haft grillkvällar mm.