Kooperativet

Kyrkdalens förskola är ett föräldrakooperativ. Det betyder att förskolan drivs av föräldrarna i form av en styrelse där även rektorn ingår. Personalen är anställda av föräldrakooperativet.
Styrelsen består av följande poster:

 • Ordförande
 • Vice ordförande och ekonomiansvarig
 • Sekreterare
 • Informationsansvarig
 • Personalansvarig
 • Suppleant
 • Suppleant
 • Rektor
 • Personalrepresentant (roterande)

  Vad innebär det då att ha sitt/ sina barn på ett föräldrakooperativ?
  Det innebär att man får större insyn i verksamheten, man har stora möjligheter att påverka delar av verksamheten.
  Man får ta del av en väldigt trevlig gemenskap. Vi brukar ordna trevliga utflykter eller resor med förskolan. Vi har bl.a. varit på Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby, hälsat på Gubben Pettson och Findus på Ängelholms hembygdspark, vi har hyrt Laholms badhus och haft grillkvällar mm.

  En gång /termin har vi en gemensam fixardag för innemiljön och utemiljön.

  Varje familj ingår i en arbetsgrupp och de olika grupperna är:

  1. kooperativgruppen

  2. Aktivitetsgruppen

  3. Arbetsgruppen

  Utöver detta städar varje familj förskolan 3-4 gånger per år enligt ett rullande schema. Måndag-torsdag städas förskolan av vår personal.