Kristen inriktning

Vad innebär kristen inriktning?
Vår förskola har en kristen inriktning som innebär ett härligt samarbete med kyrkan och kyrkans barn och ungdomsverksamhet. Alla barn som vill brukar medverka i familjegudstjänster 2ggr/termin. Barnen får då oftast framföra ett par sånger eller ett drama.

Barnen får då fundera och reflektera kring hur man vill bli bemött och hur man bemöter sina kompisar och medmänniskor. Dessutom pratar vi om de kristna traditionerna som vi har och varför vi firar våra högtider.

Verksamheten bygger på normer och värden enligt Lpfö -98 reviderad 2016.

Här kommer ett exempel på en av alla ramsor och sånger som vi använder oss vid maten:

”Tack för allt som gror och växer på vår runda jord.
Tack för solen. Tack för regnet. Tack för maten på
vårt bord”