Undervisning i vardagen

Vad innebär undervisning i vardagen?

Undervisning är enligt skollagen 2010:800

”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden…”

På Kyrkdalen jobbar vi mycket med kvalité i alla delar av verksamheten. Vi vill ta tillvara på alla mellanrum, mellan alla självklara undervisningssituationer som samlingar och temadagar. Matsituationerna till exempel använder vi till att bedriva undervisning utifrån barnens intressen, erfarenheter och behov. Det kan vara ljudlekar, sagor, utforskande av vardagsteknik, kommunikations och motorikövningar och mycket annat.

Att ta tillvara på stunden där barnen hittar något spännande vi kan undersöka, eller styra barnens uppmärksamhet mot något spännande i vardagen är nyckeln till undervisning i vardagen.

IMG_4881