Verksamheten

Barngrupp och personal
Vi har en barngrupp som varierar mellan 17-22 barn i åldrarna 1-5 år. Barnen delas in i olika grupper under dagen. På förskolan finns välutbildad, kompetent och engagerad personal. Vi är sex personal varav en kokerska, en rektor som också jobbar i barngrupp och fyra övriga pedagoger. Tre av våra anställda är utbildade förskollärare, och en av förskollärarna är även sagopedagog.

Öppettider
Idag har vi öppet mellan 6.30-17.00 måndag till fredag. Förskolan har dock skyldighet att erbjuda längre öppettider om tillsynsbehovet finns.

Mat
Vi har en kokerska som lagar mat från grunden. Vi på Kyrkdalen tycker att det är viktigt att barnen får näringsrik och god mat därför satsar vi på svenskt kött, ekologiska råvaror och säsongsbetonade grönsaker. Det är viktigt för oss att måltiden blir en lugn och rofylld upplevelse för alla sinnen. Även här utmanar vi barnen och uppmuntrar dem att sätta ord på sina tankar och funderingar.
Kyrkdalens förskola kan stoltsera med en Smiley.

smiley_dec2012

Vad innebär det att vi fått en smiley?
Miljö- och hälsoskyddsnämnden erbjuder Smileyn till företag och verksamheter som fortlöpande får godkänt på de ordinarie livsmedelskontroller som utförs av miljö- och hälsoskyddskontoret.

Extra insatser
Vi har personal som har erfarenhet inom specialpedagogik och vi arbetar ständigt med att verksamheten vara inkluderande för alla barn. Personalen har också utbildning i ”tecken som stöd”. Vi har ett nära samarbete med hemmen och tar extern hjälp vid behov. Exempel på kontakter som vi har är logoped, sjuksköterskor och barnpsykolog.

Föräldraavgiften:
Vi följer kommunens avgiftstaxa.

När Ert/Era barn skrivs in på förskolan kostar ett aktivt medlemskap 200 kr/år och familj. Dessutom ska en insatsavgift på 200 kronor betalas som återfås vid utträde ur den ekonomiska föreningen.

Skolverket