Verksamheten

Föräldrakooperativ

Kyrkdalen är ett föräldrakooperativ som startade 1994 i Kyrkans regi och som sedermera gjordes om till ett föräldrakooperativ med kristen inriktning. Verksamheten på förskolan drivs av föräldrarna i form av en styrelse där även förskolechefen ingår. Övrig personal roterar på styrelsemöten så att alla får inblick och har möjlighet att påverka. Varje familj ingår i en arbetsgrupp och de olika grupperna är:

1. kooperativgruppen

2. Aktivitetsgruppen

3. Arbetsgruppen

Helgstädningen sköter familjerna och det blir ett par gånger var per termin.

Styrdokument

Barnen är i fokus när vi jobbar med läroplanen, skollagen och föreningens stadgar. Att hjälpa barnen till en förståelse för läroplanen och kännedom om vad som förväntas av både barn, föräldrar och personal är en spännande och naturlig del i vår verksamhet.

Mulleverksamhet och hälsomedvetenhet

Vi har mulleverksamhet en gång i veckan under våren och hösten med uppehåll de kallaste vintermånaderna. Här går vi bort till Mulleskogen och träffar Mulle, leker i skogen och klurar och utforskar natur och miljö. De allra yngsta barnen följer med ibland och annars har de uteverksamhet på gården. Vi jobbar aktivt med en hälsomedvetenhet i vardagen och vi vill att barnen ska känna att röra på sig är en naturlig del i deras vardag på förskolan. Vi har rytmik, gymnastik och rörelsedagar.

Öppettider

Idag har vi öppet mellan 6.30-17.30 måndag till fredag. Förskolan har dock skyldighet att erbjuda längre öppettider om tillsynsbehovet finns. Vi har ett eget kösystem som familjer anmäler sig till om det finns intresse och vi vill att familjerna kommer och hälsar på innan de ställer sig i kön. 

Barngrupp och personal

Vi har en barngrupp som varierar mellan 17-20 barn i åldrarna 1-5 år. Barnen delas in i olika grupper under dagen. På förskolan finns välutbildad, kompetent och engagerad personal. Vi är sex personal varav en kokerska, en rektor som också jobbar i barngrupp och fyra övriga pedagoger. Tre av våra anställda är utbildade förskollärare, och en av förskollärarna är även sagopedagog.

Lokalen

Lokalen har ett stort kök där vi har en kokerska som lagar mat från grunden. Hallen är rymlig och alla barn har varsin plats med hylla. Sedan har vi tre stora rum där vi har den huvudsakliga verksamheten. Två av rummen riktar sig främst till de yngsta barnen, men även de äldre barnen visar ett stort intresse för aktiviteterna och möjligheterna i dessa rem. Ett annat rum är längsta som vänder sig främst till de äldre barnen mellan 3-5 år. Längst in i lokalen har vi en pyssleria eller målarverstad som vi använder till att skapa mycket och till olika former av tekniska och naturvetenskapliga experiment.  

Utegården/Lekplatsen

På gården finns gungor, lok med klättermöjligheter, rutschkana, lekstuga, fotbollsplan, sandlådor och mycket annat spännande. Här finns utmaningar i balans, koordination och kroppskontroll. Gården är utformad så att personalen alltid kan ha uppsikt över alla barnen.

Personal arbetar kontinuerligt tillsammans med barnen med att utveckla den pedagogiska miljön även utomhus.

DSC01643

Mat och städ

Vår kokerska planerar och lagar all mat som serveras på förskolan. Målet är att barnen ska få god, näringsrik, ekologisk mat där vi som verksamhet bidrar till en hållbar utveckling .

Extra insatser

Vi har personal som är utbildad och har erfarenhet inom specialpedagogik och vi arbetar ständigt med att verksamheten vara inkluderande för alla barn. Personalen har också utbildning i ”tecken som stöd”, vilket vi ibland använder i sång- och fruktstunder. Vi har ett nära samarbete med hemmen och tar extern hjälp vid behov. Exempel på kontakter som vi har är logoped, sjuksköterskor och barnpsykolog.

IMG_2167


Skollagen
pdf

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING del 1