Vill ni ställa ert barn i kö?

För att anmäla var vänlig kom till oss på besök så att ni får en uppfattning om hur vi arbetar och hur det är att vara en del i ett föräldrakooperativ. När ni har varit hos oss och hälsat på kan barnet registreras in i kön. Om ni är intresserade av att komma och hälsa på vänligen hör av er så att vi är på plats och att det passar verksamheten. För att sedan anmäla ert barn var vänlig och fyll i placeringsavtalet och återsänd det till oss. För att kunna ta del av information och möten behöver er familj vara medlemmar och för att bli medlemmar även innan ni fått plats sätter ni in 100kr till B.G 5032-6214 (Detta bör göras i samband med att ni ansöker om plats).

Har ni andra frågor eller funderingar kontakta oss gärna.

När Ert/Era barn skrivs in på förskolan kostar ett aktivt medlemskap 200 kr/år och familj. Dessutom ska en insatsavgift på 200 kronor betalas som återfås vid utträde ur den ekonomiska föreningen.

Prästvägen 74
302 56 HALMSTAD
tfn: 035 – 10 23 11
e-post: info@kyrkdalen.se

Föräldraavgiften:

Månadsavgiften betalas med viss procent på vårdnadshavares bruttoinkomst, beroende på vilken nivå barnen befinner sig på förskolan (antal timmar per vecka). Vi har en maxtaxa, vilket innebär att avgiften för 1 barn inte kan överstiga 1382 kr/månad, för barn 922 kr/månad, för barn 461 kr/månad. Barn 4 och vidare är avgiftsfritt. Den högsta avgiftsgrundande inkomsten fastställs av riksdagen och är 46 080 kr/månad för totala sammanlagda inkomsten i hushållet.

 Timmar per vecka:

Barn 1:

Barn 2:

Barn 3:

Nivå 1

(Allmän förskola) 1-15 2% 1% 1%

Nivå 2

16-27 2,5% 1,5% 1,0%

Nivå 3

27- 3% 2% 1%

Allmän förskola gäller från höstterminen då barnet fyller 3 år. Vilket innebär att 15 timmar i veckan är avgiftsfritt. Vi drar av 30 % mellan september-maj.

Vid tillfällen då två vårdnadshavare delar på förskoleplatsen från två hushåll, räknas bruttoinkomsterna ihop från vilken man baserar avgiften per månad.

Urvalsprinciper för Kyrkdalens förskola:

Vi har syskonförtur annars gäller köordningen, men vi har ett ansvar för att det ska vara en lämplig sammansättning i barngruppen och då kan vi i vissa fall gå förbi köordningen.

Skollagen kap.8

8 § ”Huvudmannen ska se till att barngruppen har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även erbjuds en god miljö

19 § ”Om det inte finns plats för alla sökande till en förskoleenhet, ska urvalet göras på de grunder som den kommun där förskoleenheten är belägen godkänner

Ansökan om barnomsorg

ansökan om barnomsorg reviderad 2015 – Kopia