Vill ni ställa ert barn i kö?

För att anmäla var vänlig kom till oss på besök så att ni får en uppfattning om hur vi arbetar och hur det är att vara en del i ett föräldrakooperativ. När ni har varit hos oss och hälsat på kan barnet registreras in i kön via Halmstad kommuns hemsida.
Ansöka till förskola-Halmstad kommun

Om ni är intresserade av att komma och hälsa på vänligen hör av er så att vi är på plats och att det passar verksamheten.
Har ni andra frågor eller funderingar kontakta oss gärna.

Urvalsprinciper för Kyrkdalens förskola:

Vi har syskonförtur annars gäller köordningen, men vi har ett ansvar för att det ska vara en lämplig sammansättning i barngruppen och då kan vi i vissa fall gå förbi köordningen.

Skollagen kap.8

8 § ”Huvudmannen ska se till att barngruppen har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även erbjuds en god miljö

19 § ”Om det inte finns plats för alla sökande till en förskoleenhet, ska urvalet göras på de grunder som den kommun där förskoleenheten är belägen godkänner